نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. حرکت از نگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-44

عبدالرسول عمادی؛ غلامحسین رحیمی شعرباف