نویسنده = ���������� �������������� ����������������
حرکت از نگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 31-44

عبدالرسول عمادی؛ غلامحسین رحیمی شعرباف