کلیدواژه‌ها = ماه
تعداد مقالات: 3
1. دسته‌بندی ایزدان و روزهای ماه در گاه‌شماری زرتشتی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-185

علی صفی پور؛ رضا شعبانی


2. صبح کاذب از چینوت پل تا بامستون

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384

حسین علیزاده غریب