نویسنده = برقعی، سید حسین رضوی
تعداد مقالات: 2
1. ترجمه‌ای کهن از رسالة فراست فخر رازی (اثر لطف الله عزیز الهروی)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384

سید حسین رضوی برقعی؛ هادی عالم‌زاده


2. نقدی بر تصحیح کتاب فردوس الحکمه: کهنترین درسنامه پزشکی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1383

سید حسین رضوی برقعی