نویسنده = نوریان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شکارنامه ملکشاهی و اهمیت آن در تدوین تاریخ علم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-138

امین مجلّی زاده؛ مهدی نوریان؛ جمشید مظاهری