نویسنده = پازری، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. ابن هیثم، کمال‌الدین فارسی و مسألۀ حرکت موجی نور

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 159-190

سهیلا پازری