نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. علم فراست در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384

هادی عالم‌زاده؛ مریم معینی‌نیا


2. ترجمه‌ای کهن از رسالة فراست فخر رازی (اثر لطف الله عزیز الهروی)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384

سید حسین رضوی برقعی؛ هادی عالم‌زاده