نویسنده = Bagheri، Mohammad
تعداد مقالات: 1
1. Shabnumā-wa-Rūznumā A Rare Astronomical Instrument Extant in Two Specimens

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 21-48

Sreeramula Sarma؛ Mohammad Bagheri