کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

نویسنده

دانشگاه شریف

چکیده

فارابی در مقاله ای که دربارهء صنعت کیمیا نوشته است، تلاش می کند علت آمیخته شدن این صنعت را با رموز و اسرار شرح دهد و سپس با توسل به گفته های منطقی ارسطو عملی شدن کیمیا، یعنی تبدیل فلزی پست به فلز والایی همچون طلا را ثابت نماید; البته برهان وی صرفآ فلسفی است و پشتوانه تجربی ندارد. در مقالهء حاضر متن عربی رسالهء فارابی و نیز ترجمهء فارسی آن تقدیم خوانندگان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Jafar Chavoshi
Sharif University
چکیده [English]

In his treatise on alchemy, Farab1 tried to explain why alchemy is mixed with mysteries. And then according to Aristotle’s logical discourse, he demonstrated alchemy’s practical aspect that is the transmutation of a base metal into a noble metal like gold; but his reasoning is purely philosophical, and not empirical.
This article contains the Arabic text of the aforementioned treatise and its Persian translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alchemy
  • Aristotle
  • Base metal
  • farab1
  • Ibm Sina
  • Ibn Khaldun
  • Noble metal.