تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 240
تعداد نویسندگان 231
تعداد مشاهده مقاله 262,878
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 240,660
نسبت مشاهده بر مقاله 1095.33
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1002.75
تعداد مقالات ارسال شده 425
تعداد مقالات رد شده 250
درصد عدم پذیرش 59
تعداد مقالات پذیرفته شده 143
درصد پذیرش 34
زمان پذیرش (روز) 148
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 63

عنوان خلاصه استاندارد: JHS

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی/ انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 34 درصد

برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

 

این مجله تنها مجلۀ تخصصی تاریخ علم در ایران است.

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1400 است.

                                                                    

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 32، مرداد 1401، صفحه 1-300 

بانک ها و نمایه نامه ها