تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 250
تعداد نویسندگان 243
تعداد مشاهده مقاله 282,903
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 257,037
نسبت مشاهده بر مقاله 1131.61
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1028.15
تعداد مقالات ارسال شده 457
تعداد مقالات رد شده 274
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 155
درصد پذیرش 34
زمان پذیرش (روز) 145
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 67

عنوان خلاصه استاندارد: JHS

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی/ انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 34 درصد

برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

مجله تاریخ علم در انتشار مقالات با انجمن علمی ترویج علم همکاری می‌کند. (تفاهم‌نامه)

 

این مجله تنها مجلۀ تخصصی تاریخ علم در ایران است.

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1400 است.

                                                                    

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 33، دی 1401، صفحه 1-300 

بانک ها و نمایه نامه ها