تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 257
تعداد نویسندگان 251
تعداد مشاهده مقاله 295,202
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 269,769
نسبت مشاهده بر مقاله 1148.65
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1049.68
تعداد مقالات ارسال شده 487
تعداد مقالات رد شده 295
درصد عدم پذیرش 61
تعداد مقالات پذیرفته شده 161
درصد پذیرش 33
زمان پذیرش (روز) 143
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 74

عنوان خلاصه استاندارد: JHS

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی/ انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 34 درصد

برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

مجله تاریخ علم در انتشار مقالات با انجمن علمی ترویج علم همکاری می‌کند. (تفاهم‌نامه)

 

این مجله تنها مجلۀ تخصصی تاریخ علم در ایران است.

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1401 است.

                                                                    

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 34، آبان 1402، صفحه 1-250 

بانک ها و نمایه نامه ها