تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 244
تعداد نویسندگان 237
تعداد مشاهده مقاله 268,476
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 244,522
نسبت مشاهده بر مقاله 1100.31
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1002.14
تعداد مقالات ارسال شده 437
تعداد مقالات رد شده 261
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 148
درصد پذیرش 34
زمان پذیرش (روز) 147
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 64

عنوان خلاصه استاندارد: JHS

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی/ انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 34 درصد

برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

مجله تاریخ علم در انتشار مقالات با انجمن علمی ترویج علم همکاری می‌کند. (تفاهم‌نامه)

 

این مجله تنها مجلۀ تخصصی تاریخ علم در ایران است.

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1400 است.

                                                                    

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 32، مرداد 1401، صفحه 1-300 

بانک ها و نمایه نامه ها