تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 263
تعداد نویسندگان 256
تعداد مشاهده مقاله 304,338
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 282,330
نسبت مشاهده بر مقاله 1157.18
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1073.5
تعداد مقالات ارسال شده 506
تعداد مقالات رد شده 306
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 168
درصد پذیرش 33
زمان پذیرش (روز) 140
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 78

عنوان خلاصه استاندارد: JHS

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی/ انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 34 درصد

برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

مجله تاریخ علم در انتشار مقالات با انجمن علمی ترویج علم همکاری می‌کند. (تفاهم‌نامه)

 

این مجله تنها مجلۀ تخصصی تاریخ علم در ایران است.

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1401 است.

                                                                    

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 35، بهمن 1402، صفحه 1-250 

بانک ها و نمایه نامه ها