تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 267
تعداد نویسندگان 258
تعداد مشاهده مقاله 310,119
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 290,106
نسبت مشاهده بر مقاله 1161.49
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1086.54
تعداد مقالات ارسال شده 511
تعداد مقالات رد شده 307
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 170
درصد پذیرش 33
زمان پذیرش (روز) 140
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 80

عنوان خلاصه استاندارد: JHS

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی/ انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 34 درصد

برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

مجله تاریخ علم در انتشار مقالات با انجمن علمی ترویج علم همکاری می‌کند. (تفاهم‌نامه)

 

این مجله تنها مجلۀ تخصصی تاریخ علم در ایران است.

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1401 است.

                                                                    

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 35، بهمن 1402، صفحه 1-250 

بانک ها و نمایه نامه ها