تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 234
تعداد نویسندگان 228
تعداد مشاهده مقاله 260,241
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 238,237
نسبت مشاهده بر مقاله 1112.14
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1018.11
تعداد مقالات ارسال شده 415
تعداد مقالات رد شده 248
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 142
درصد پذیرش 34
زمان پذیرش (روز) 149
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 63

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1400 است.

 

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 31، بهمن 1400، صفحه 275-550 

بانک ها و نمایه نامه ها