تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 269
تعداد نویسندگان 261
تعداد مشاهده مقاله 315,665
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 295,448
نسبت مشاهده بر مقاله 1173.48
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1098.32
تعداد مقالات ارسال شده 514
تعداد مقالات رد شده 309
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 175
درصد پذیرش 34
زمان پذیرش (روز) 139
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 79

عنوان خلاصه استاندارد: JHS

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی/ انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 34 درصد

برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

مجله تاریخ علم در انتشار مقالات با انجمن علمی ترویج علم همکاری می‌کند. (تفاهم‌نامه)

 

این مجله تنها مجلۀ تخصصی تاریخ علم در ایران است.

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1401 است.

                                                                    

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 35، بهمن 1402، صفحه 1-250 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها