تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 261
تعداد نویسندگان 255
تعداد مشاهده مقاله 300,132
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 276,551
نسبت مشاهده بر مقاله 1149.93
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1059.58
تعداد مقالات ارسال شده 502
تعداد مقالات رد شده 302
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 165
درصد پذیرش 33
زمان پذیرش (روز) 142
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 78

عنوان خلاصه استاندارد: JHS

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی/ انگلیسی

میانگین زمان داوری: دو ماه

نرخ پذیرش: 34 درصد

برای آگاهی بیشتر به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید.

مجله تاریخ علم در انتشار مقالات با انجمن علمی ترویج علم همکاری می‌کند. (تفاهم‌نامه)

 

این مجله تنها مجلۀ تخصصی تاریخ علم در ایران است.

دو فصلنامۀ علمی «تاریخ علم» دارای رتبۀ «ب» بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال 1401 است.

                                                                    

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 34، آبان 1402، صفحه 1-250 

بانک ها و نمایه نامه ها