درباره نشریه

نخستین شمارۀ مجلۀ تاریخ علم در سال 1382 با هدف انتشار پژوهش‌های تاریخ علم توسط پژوهشکده تاریخ علم منتشر شد. تاریخ علم تنها نشریۀ علمی ایرانی است که عهده‌دار انتشار نتایج تحقیقات مورخان علم دورۀ اسلامی در سراسر جهان است .

مجله بر اساس ارزیابی سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبۀ «ب» شده است.

مجله بر اساس ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبۀ «ب» شده است.

مجله بر اساس ارزیابی سال 1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبۀ «ب» شده است.

 

مقاله‌هایی که در مجله بررسی می‌شوند باید حائز این شرایط باشند:

 • مطابق با یکی از دسته‌های مقالات علمی باشد که دربند 5  آیین‌نامه نشریات علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است؛
 • به یکی از زبان‌های فارسی یا انگلیسی نوشته شده باشند؛
 • متن و ترجمه مقاله در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد؛
 • حجم مقاله از 10000 کلمه بیشتر نباشد و شامل عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، کلیدواژه، متن مقاله و نتیجه‌گیری باشد؛
 • چکیده مقاله باید به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شود. چکیده فارسی حداقل 150 کلمه و حدکثر 300 کلمه باشد و چکیده انگلیسی حداقل 150 و حداکثر 300 کلمه باشد.

 

 • کشور محل چاپ: ایران
 • صاحب امتیاز: پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران 
 • انجمن‌های علمی همکار: انجمن ترویج علم ایران (توافق همکاری میان انجمن ترویج علم ایران و مجلۀ تاریخ علم از سال 1399)
 • ناشر: دانشگاه تهران
 • نوع مجله: علمی
 • توالی چاپ: دو فصل‌نامه
 • حوزۀ تخصصی: تاریخ علم
 • وضعیت چاپ: الکترونیکی
 • شاپای چاپی: 0573-1735
 • شاپای الکترونیکی: 1965-2717
 • سال شروع انتشار: پاییز  1382
 • زبان مجله: فارسی و انگلیسی
 • نمایه شده: بله
 • ضریب تأثیر (ISC): 0/074
 • درصد پذیرش مقالات: 34%
 • دسترسی قبلی: بله
 • بارگذاری و داوری رایگان مقالات: بله 
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله (با ذکر منبع)
 • نوع داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: حداقل 3 هفته
 • منابع مالی مجله توسط دانشگاه تهران تأمین می‌شود
 • ایمیل مجله: jihs@ut.ac.ir