تماس با ما

نشانی دفتر مجلّه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بالاتر از طالقانی، کوچۀ فرهنگی، شمارۀ 23، کدپستی: 34491 14177

نشانی مکاتبه: تهران، صندوق پستی: 1836-13145، مجلۀ تاریخ علم

نشانی الکترونیک: jihs@ut.ac.ir                             پایگاه: http://utihs.ut.ac.ir

با توجه به اینکه فعلاً به سبب مشکلاتی، پاسخگویی تلفنی مقدور نیست، لطفا از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.


CAPTCHA Image