داوران

نام و نام خانوادگی

دانشگاه٫ موسسه

Publons

ORCID

حامد آرضایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

محمد جواد اسماعیلی

موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

 

سید علی آل داود

پژوهشگر

 

 

حسن امیری آرا

پژوهشگر

 

 

کامران امیرارجمند

دانشگاه مارتین لوتر، هله ویتنبرگ هله، آلمان

 

 

معصومه امیری مقدم

پژوهشگر

 

 

حسن امینی

دانشگاه تهران

 

 

مصطفی یاوری

پژوهشگر

 

 

احمد بادکوبه هزاوه

دانشگاه تهران

 

 

محمد باقری

بنیاد دایرة المعارف اسلامی

 

 

علیرضا بلنداقبال

پژوهشگر

 

 

عسکر بهرامی

بنیاد دایره المعارف اسلامی

 

 

حمید بهلول

پژوهشگر

 

 

مسعود تاره

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

 

 

محمد جوهرچی

پژوهشگر

 

 

صادق حجتی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

عرفان خسروی

دانشگاه تهران

 

 

بابک خضرایی

پژوهشگر

 

 

پویان رضوانی

پژوهشگر

 

 

سید صادق سجادی

مرکز دایره المعارف بیزرگ اسلامی

 

 

عماد شریف

پژوهشگر

 

 

مسعود صادقی

دانشگاه تهران

 

 

محمد صدر

بنیاد دائرةالمعارف اسلامی

 

 

هادی صمدی

واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

جعفر طاهری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

مهدی عظیمی

دانشگاه تهران

 

 

ابوتراب یغمائی

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

مقصود فراستخواه

موسسه برنامه ریزی و پژوهش در آموزش عالی

 

 

اسدالله فلاحی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

 

اصغر قائدان

دانشگاه تهران

 

 

حنیف قلندری

دانشگاه تهران

 

 

محسن قوسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

مرضیه کاظمی

بنیاد دائرةالمعارف اسلامی

 

 

رضا کیانی موحد

دانشگاه تهران

 

 

یونس کرامتی

دانشگاه تهران

 

 

امیراحسان کرباسی زاده

موسسه پژوهشی حکمت و فلسه ایران

 

 

سعید کردمافی

پژوهشگر

 

 

زینب کریمیان

پژوهشگر

 

 

مهدی گلچین عارفی

پژوهشگر

 

 

امیرمحمد گمینی

دانشگاه تهران

 

 

امین متولیان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

روح الله مجتبی‌زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

محمد جواد محمد حسینی

پژوهشگر

 

 

شمامه محمدی‌فر

بنیاد دائرة المعارف اسلامی

 

 

ربابه معتقدی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

 

محمد معصومی

پژوهشگر

 

 

حسین معصومی همدانی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

 

یونس مهدوی

دانشگاه اکلاهاما آمریکا

 

 

فاطمه مهری

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

سید محمد تقی موحد ابطحی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

جمال موسوی

دانشگاه تهران

 

 

راضیه موسوی

پژوهشگر

 

 

محمد جواد ناطق

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

گلپر نصری

پژوهشگر

 

 

ایرج نیک سرشت

دانشگاه تهران

 

 

سجاد نیک‌فهم خوب‌روان

موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مگ‌گیل کانادا

 

 

سید محمود یوسف ثانی

موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

 

Richard L. Kremer

History, Dartmouth College

 

 

Nathan Sidoli

Waseda University