بررسی محلول‌ها در الریاض الکبیر منسوب به جابر بن حیان

نویسنده

چکیده

الریاض الکبیر منسوب به جابر‌ بن حیان، بنا به مقدمه مؤلف یکی از آثار مهم برای ورود به صناعت کیمیا است. باب ششم این اثر به معرفی محلول‌های اسیدی و بازی مختلف، شیوه تولید و اثرات آن‌ها اختصاص دارد.
در این مقاله روش جابر در ساخت محلول‌ها از باب ششم الریاض الکبیر، ترجمه، و در حد امکان بررسی و تحلیل، و فرمول‌ها، خواص مواد واکنش دهنده و محصولات آزمایش‌های جابر بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions in Al-Riyadh al-Kabir attributed to Jabir Ibn Hayyan

نویسنده [English]

  • Saeed Akbari shad
چکیده [English]

Al-Riyadh al-Kabir, ascribed to Jabir Ibn Hayyan, according to its introduction, is one of the most important basic texts for learning alchemy. The sixth chapter of this book is devoted to introducing different acid and alkaline solutions, preparation and effects of them.
On the basis of the sixth chapter of Al-Riyadh al-Kabir, this article investigates and analyzes Jabir’s method for solution preparation, and explains chemical formulas and properties of reactants and products of his experiences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alchemy
  • Al-Riyadh al-Kabir
  • Jabir Ibn Hayyan
  • Solution