مبحث‌ تقویم‌ در زیج‌ جامع‌ کوشیار گیلانی ‌ (براساس‌ ترجمه فارسی‌ کهنی‌ از قرن‌ پنجم‌)

نویسنده

پژوهشکده تاریخ علم

چکیده

نخستین فصل از مقال? اول زیج جامع، رساله نجومی مهم کوشیار گیلانی، اخترشناس ایرانی که حدود 10 قرن پیش می‌زیست، به مبحث تقویم اختصاص دارد. در این فصل کوشیار انواع تقویم‌های شناخته شده در زمان خود، ویژگی‌های آن‌ها و چگونگی تبدیل آن‌ها به یکدیگر را بیان می‌کند. ویرایشی از یک ترجمه فارسی کهن این فصل، همراه با مقدمه و توضیحات در این مقاله آورده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Version of Kushyar’s Zij Calendars in the al-Zij al-Jami

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagheri
چکیده [English]

The first section of Book I of al-Zij al-Jami‘ ("The Comprehensive astronomical tables") by Kushyar ibn Labban al-Jili (G?lan?), the Iranian astronomer who lived around ten centuries ago, is dedicated to the subject of calendars. In this section, Kushyar describes different types of calendars known in his time, their characteristics, and the methods for converting them to each other. Edition of an early Persian translation of this section, with introduction and commentary is provided in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calendars
  • history
  • Kushyar Gilani
  • Zij al-Jami