دو قضیه زیبای هندسی از ابوسهل کوهی در یک ترجمه هلندی سده 17م

نویسنده

چکیده

این مقاله به دو قضیه مربوط به دایره های مماس می پردازد که ابوسهل کوهی، ریاضی دان ایرانی سده 4ق آن ها را یافته است. این دو قضیه ملهم از کتاب مأخوذات منسوب به ارشمیدس است. اصل رساله کوهی برجای نمانده، اما این دو قضیه در تحریر خواجه نصیرالدین طوسی از مأخوذات نقل شده است، و بدین ترتیب به ترجمه لاتینی این اثر در 1659 در لندن و ترجمه لاتینی دیگری در 1661 در فلورانس و نیز یک ترجمه هلندی منقح در 1695 راه یافته است. در این مقاله متن عربی قضایای کوهی بر اساس اثر طوسی، با ترجمه هلندی آن مقایسه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Beautiful Geometrical Theorems by Abu Sahl Kuhi in a 17Century Dutch Translation

نویسنده [English]

  • Jan P Hogendijk
چکیده [English]

This article is devoted to two theorems on tangent circles, which were discovered by the Iranian geometer Abu Sah?l Kuhi (fourth century H.). The two theorems were inspired by the Book of Lemmas (makhudhat) attributed to Archimedes. Kuh?'s original treatise is lost, but the two theorems are found in Nas??r al-D? nTu?s?'s edition of the Lemmas of Archimedes. They then appeared in Latin translations in 1659 in London and again in 1661 in Florence, and in 1695 in a revised Dutch version in Amsterdam. The present article compares the original Arabic version of Kuh?'s theorems (in the presentation of T?us?) with the revised Dutch version.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 17-th century Dutch mathematics
  • Archimedes
  • circles
  • geometry
  • Kuhi
  • T?Usi