دانسته‌های دانشمندان مسلمان در بار? بیماری قِیصَر در حیوانات

نویسندگان

1 استادیار گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2 استادیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

3 عضو گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

در متن‌های دامپزشکی دور? اسلامی بارها به نام قیصر در زمر? بیماری‌های دامی برمی‌خوریم که به ویژه در اسب به خوبی توصیف شده است. اشاره به انقباضات عضلانی، بیرون زدگی پلک سوم، اختلال در بلع و علایم دیگر از موارد مهم مورد اشاره در متن‌های مذکور هستند که این احتمال مترادف بودن واژ? قیصر با کزاز دامی و به ویژه اسبی را قوت می‌بخشد. در این مقاله به بررسی دو مفهوم کزاز و مترادف‌های قیصر از دو دیدگاه ریشه‌شناسی و مفهوم‌شناسی تاریخی و همچنین بررسی علمی آسیب‌شناختی بیماری قیصر پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acquaintance and Knowledge of Muslim Scientists with the Animal “Qeys?ar”

نویسندگان [English]

  • jalal Shayegh 1
  • Peyman Mikaili 2
  • Ali Mohammadeini 3
1
2
3
چکیده [English]

In the veterinary texts of the Islamic period, we frequently encounter the word Qeys?ar, which is an animal disease and specially has been well described in horses. It is characterized by muscular contractions, the retraction of the third eyelid, dysphasia and other symptoms that have been mentioned in the veterinary literature of Islamic period manuscripts. Considering these symptoms and some evident similarities, we have tried in this study to compare Qeys?ar with Tetanus. Our methods are etymological and historical studies of these three words (Qeys?ar, Koz?z and Tetanus), in classical Arabic, Persian and also western (Roman and Greek) sources. According our knowledge, this is the first scientific study of Qeys?ar in the view point of pathology and etimology of this disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qeys?ar
  • Tetanus
  • Veterinary