رساله فارسی اسطرلاب منسوب به عبدالرحمان صوفی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ علم (نجوم دور? اسلامی)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم (نجوم دور? اسلامی) پژوهشکد? تاریخ علم، دانشگاه تهران

چکیده

عبدالرحمان صوفی منجم شناخته شده‌ای است که آثاری در زمین? نجوم، ریاضیات و کیمیا دارد. اهمیت کتاب صورالکواکب‌اش سبب شده است که به دیگر آثار او کمتر پرداخته شود. چهار رساله در اسطرلاب به صوفی منسوب است که یکی از آنها به فارسی است. از میان این چهار رساله انتساب سه رسال? عربی به او قطعی است. در این مقاله ضمن ویرایش متن رسال? فارسی، مطالب آن با معادل‌هایش در رساله‌های عربی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Persian Treatise on Astrolabe Ascribed to ‘Abd al-Rah?m?n al-S??f?

نویسندگان [English]

  • Sajjad Nikfahm Khubravan 1
  • Pouyan Shahidi 2
1
2
چکیده [English]

Abd al-Rah?m?n al-S??f? is a well-known astronomer who has some works in astronomy, mathematics and alchemy. The importance of his S?uwar al-Kaw?kib (book about the constellations) caused that researchers don’t practice his other works. Four treatises on astrolabe are ascribed to al-S??f?, any one of them is in Persian. Attribution of the three Arabic treatises among these four to him is certain. In this article, besides providing a critical edition of the Persian text, its contents are compared with the Arabic versions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • astrolabe
  • Astronomy