جوامع العلوم اثر ابن‌فریغون

نویسنده

بنیاد دائرة المعارف اسلامی

چکیده

نوشت? منتشر نشده‌ای که از مرحوم هوشنگ اعلم به زبان فرانسه بر جای مانده و خانم نگار نادری آن را به فارسی برگردانده است. تصویر دست‌نوشت? به جا مانده از هوشنگ اعلم در پایان این مقاله پیوست شده است.
تمام آنچه در باب این مؤلف، شعیا بن فریغون می‌‌دانیم، این است که شاگرد ابوزید احمد بن سهل بلخی، دانشمند و جغرافی‌دان ایرانیِ در گذشته به سال 322ق/934م، بوده است، که در نتیجه رونقش در نیم? نخست سد? چهارم هجری بوده است، و این که او جوامع العلوم را برای امیر ابوعلی احمد بن محمد بن مظفر، حاکم جوزجان تألیف کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Far?gh?n’s Djaw?mi‘ al-‘ul?m

نویسنده [English]

  • Hooshang A‘lam
چکیده [English]

Ibn Far?gh?n’s Djaw?mi‘ al-‘ul?m
Hooshang A‘lam
Ibn Far?gh?n’s Djaw?mi‘ al-‘ul?m
Hooshang A‘lam
This is an unpublished work by the late Dr. Hooshang A‘lam on Ibn Far?gh?n’s Djaw?mi‘ al-‘ul?m. The work has been written in French and translated into Persian by Mrs. Negar Naderi. The scan copy of Dr. A’lam’s handwriting is provided at the end of the article.
This is an unpublished work by the late Dr. Hooshang A‘lam on Ibn Far?gh?n’s Djaw?mi‘ al-‘ul?m. The work has been written in French and translated into Persian by Mrs. Negar Naderi. The scan copy of Dr. A’lam’s handwriting is provided at the end of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A‘lam
  • Djaw?mi‘ al-‘ul?m
  • Ibn Far?gh?n