خاستگاه، تاریخچه و مسیر تجارت دارچین

نویسنده

عضو گروه تاریخ علم بنیاد دایرةالمعارف اسلامی

چکیده

گیاه دارچین و به‌ویژه پوست آن، از جمل? ادویه‌هایی است که از زمان‌های باستان به عنوان دارو، چاشنی غذا و حتی خوشبوکننده‌ای قوی، شناخته ‌شده است. رویشگاه‌ انواع گوناگون دارچین در مناطقی از شرق و جنوب شرق آسیاست و از این مناطق به کشورهای دیگر صادر می‌شود. به دلیل اهمیت و قیمت بالای این ماده در زمان‌های گذشته، در بار? آن داستان‌های بسیاری گفته شده که گاه با خرافات نیز همراه بوده است. در این مقاله کوشش شده است تا خاستگاه دارچین، تاریخچ? استفاده از آن و مسیر تجارت این ادویه در اعصار گذشته مشخص شود. همچنین با استفاده از اسناد تاریخی موجود، برخی از تاجران اصلی آن معرفی شده‌اند. به علاوه خاستگاه‌های گوناگونی که مؤلفان در آثارشان برای دارچین در نظر گرفته‌اند، به چهار گروه چین، سیلان، هند، و شبه جزیر? عربستان و اتیوپی تقسیم، و صحّت و سقم انتساب خاستگاه دارچین به هر کدام از این مناطق بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Origin, History and Trade Route of Cinnamon

نویسنده [English]

  • Shamameh Mohammadifar
چکیده [English]

Cinnamon plant, especially its peel, is one of the considerable spices for its using as drug, spice and freshener from ancient times. Distribution of different kinds of cinnamon is in some regions of eastern and southern Asia and it has been traded to other countries. But because of the importance and high price of this spice, its history has been mixed with tales and superstitions. This article attempt is made to identify the true origin, history and trade routes of this important spice, and also its main merchants by using documentary study and analysis of information in historical references and modern botany books. For this purpose, probable, but bordering on certainty, trade routes of cinnamon have been studied. Also, the different origins been noticed in historic books, have been divided in four groups: China, Ceylon, India, and Arabia peninsula and Ethiopia. Then the correct origin of cinnamon will be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabia peninsula.
  • Cassia
  • Ceylon
  • China
  • cinnamon
  • India
  • Origin
  • trade