تقویم زردشتی ایرانی در یک متن عبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Ph.D. (History of Science), M.Sc. (Applied Mathematics), M.A. (General Linguistics), B.Sc. (Pure Mathematics) , University College London

چکیده

موضوع این مقاله تحلیل بخشی از رساله‌ای به زبان عبری در بارۀ تقویم یهودی است که به تقویم زردشتی ایرانی اختصاص دارد. مؤلف این، که سفر ها عبّور نام دارد، مؤلف این رساله دانشمند جامع‌الاطراف عبری‌زبان آبراهام بارهیا است و این رساله را در قرن دوازدهم میلادی، احتمالاً در شمال فرانسه تألیف کرده است. بارهیا ساختار تقویم زردشتی ایرانی و ماه‌ها و برخی از اعیاد آن را شرح می‌دهد و سپس به بیان الگوریتم‌هایی برای تبدیل تاریخ‌های زردشتی ایرانی به تاریخ یهودی و بر عکس می‌پردازد. هر چند نام برخی از ماه‌ها و اعیاد ایرانی در آثار متقدم یهودی آمده است، آبراهام بارهیا نه تنها این مطالب را با تفصیل بیشتر بیان می‌کند بلکه برای نخستین بار الگوریتم‌های تبدیل این دو نوع تقویم را به یکدیگر به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Zoroastrian Persian Calendar in a Medieval Hebrew Treatise on The Jewish Calendar by Abraham bar Ḥiyya

نویسنده [English]

  • Ilana Wartenburg
چکیده [English]

This article exposes an analysis of the Zoroastrian Persian calendar in a 12th century Hebrew book on the Jewish calendar (Sefer ha-‘Ibbūr). The Hebrew treatise was composed by the polymath Abraham bar Ḥiyya, probably in Northern France. Bar Ḥiyya depicts the structure of the Zoroastrian Persian calendar, its months and some of its festivals. He then expounds on calendrical algorithms which enable to convert between Persian and Jewish dates. Although one finds the names of some Persian months and festivals in earlier Jewish sources, Abraham bar Ḥiyya’s text not only elaborates in greater detail on these matters, but for the first time in Hebrew literature, one encounters conversion algorithms between the two calendars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calendrical algorithms
  • the Jewish fixed calendar
  • The Zoroastrian Persian calendar