بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

چکیده

در طب اسلامی شش امر را در سلامتی هر کس مؤثر دانسته‌اند و پزشکان برای حفظ و بازگرداندن سلامتی به بدن انسان می‌کوشند تا این امور را متعادل نگاه دارند. پزشکان تمدن اسلامی، همواره ورزش را یکی از مهم‌ترینِ این امور، هم برای حفظ تندرستی و هم برای درمان، دانسته‌اند. این مقاله در پی آن است که دیدگاه‌های گروهی از پزشکان مسلمان را در بارۀ مسائل مربوط به ورزش، مانند جایگاه و تعریف آن در طب اسلامی، ضرورت و زمان مناسب برای پرداختن به آن، توصیه‌های ورزشی پزشکان برای افراد مختلف و جز آن، بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Islamic Physicians’ Views on Sports

نویسنده [English]

  • Parvin Taghvaei Zahmatkesh
M.A., History of Islamic Culture and Civilization
چکیده [English]

In Islamic medicine six factors are thought to affect the health of every person and physicians try to maintain and restore health by establishing an equilibrium between them. Sport has always been considered as one the most important among these factors, both for its role in mainting health and treating the diseases. The aim of this paper is to discuss the views of certain Islamic physicians on subjects pertaining to sport. These include the definition of sport, its place in Islamic medicine, its necessity and the convenient time to practice it, as well as the sports prescribed for different groups of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic physicians
  • “the six necessary causes”
  • Sports