فناوری تصفیۀ آب در تاریخ علوم عربی/اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Teacher in the Institute for the History of Arabic Science- University of Aleppo - Aleppo - Syria

چکیده

مسلم است که آب آلوده حاوی باکتری‌ها و ویروس‌های خطرناک بسیاری است که موجب بیماری‌هایی نظیر حصبه، وبا، اسهال خونی، مننژیت، فلج اطفال و ... می‌شود. بیماری‌های مرتبط با آب یکی از مشکلات مهم سلامت در دنیای امروز هستند، بنا بر این روش تصفیه و گندزدایی آب و پیشرفت آن مورد توجه دولت‌‌ها و دانشمندان است. این توجه موجب شده است تا بسیاری از مردم گمان کنند که فناوری تصفیه و گندزدایی آب از فناوری‌های زمان حال است. شاید این تصور ناشی از این اعتقاد باشد که مردمان گذشته قادر به دیدن این موجودات بسیار ریز نبوده‌اند. در این تحقیق نشان می‌دهیم که متفکران باستانی حضور چنین چیزهایی را استنباط می‌کردند و روش‌هایی برای رهایی از آنها به‌کار می‌برده‌اند. برخی از این روش‌ها موفقیت‌آمیز بوده‌اند و می‌توانند به منزلۀ اساسی برای فناوری‌های جدید به حساب بیایند. آب آلوده مراحلی ر اطی می‌کند تا تبدیل به آب پاک و شفاف و قابل نوشیدن شود. در این تحقیق ما به خلاصه‌ای از این مراحل (رسوب‌زدایی-تصفیه-گندزدایی) اشاره می‌کنیم سپس به تاریخ توسعه این روش‌ها نزد تمدن‌های باستانی مختلف خواهیم پرداخت و سرانجام به‌کارگیری آنها را در تمدن اسلامی توضیح خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Sterilization Technology in the History of Arabic/Islamic Sciences

چکیده [English]

It is known that contaminated water contains many bacteria and harmful viruses that cause many diseases such as typhoid, cholera, dysentery, meningitis and poliomyelitis, etc. Water-related diseases are the most critical health problems in the world now, therefore the mechanisms of sterilize water and its development gained the attention of governments and scientists. This attention makes many people believe that water sterilization technology is a modern technology. Perhaps the reason for this belief is that ancient people were not able to see those microorganisms. In this research, we have found that ancient scholars realized the existence of these objects and tried to get rid of them in several ways. Some of these ways were successful, and could be considered as a basis for modern techniques.    Polluted water passes through several stages of processing to become pure clear drinkable water. In this research, we will mention a summary of each procession stage (sedimentation-filtration-sterilization), then we will refer to the history of the evolution of this stage in various ancient civilizations, and finally we will explain it in Arab civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Technology
  • History of Water Sterilization Technology
  • Sterilization or Disinfection Stages
  • Sterilization by Heavy Metal Ions
  • Sterilization by Using Solar Radiation Effect
  • Water quality standards