نسبت مکاتب سنتی و مدارس نوین در استقرار نظم جدید آموزشی در ایران: 1276 تا 1280ش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار تاریخ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

در نیمۀ قرن نوزدهم میلادی و در کنار تغییرات گسترده‌‌ای که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حال وقوع بود، به تدریج اشکال جدید و متفاوتی از سازمان‌دهی و تشکل‌یابی در حوزۀ آموزش در بخش‌های مختلفی از ایران ظهور پیدا کرد. با این حال در تاریخ‌نگاری‌های این موضوع عموماً چیستی، چرایی و چگونگی آموزش بدیهی انگاشته می‌شوند؛ گویی تنها یک روش صحیح برای تعریف آن‌ها وجود دارد و سیر تاریخی به وجود آمدن آنچه امروز مدرسه می‌نامیم، نیز حرکتی ناگزیر از شیوه‌های غلط آموزش به شیوه‌های «مدرن»، «جدید» و «درست» آموزش بوده است. بر مبنای این فرض، گویی آموزش مدرسه‌ای جدید کاملاً با تربیت مکتب‌خانه‌ای متفاوت بوده و مدارس کنونی ما نیز، با اندکی تغییر، ادامۀ همان شیوۀ تعلیم و تربیتی جدید، و میراث مدرسۀ رشدیه هستند که محصول فرآیند «ترجمۀ» الگوهای غربی در شرایط بومی بودند. با وجود این، خوانش مدارک تاریخی مربوط به این دوره نشان از چنین خط فارقی میان مکاتب سنتی و مدارس نوین ندارد. با توجه به این موضوع، نوشتۀ حاضر بر پایۀ نظام‌نامه‌های مدارس آن دوره به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی میان مکاتب و مدارس نوین در حدفاصل سال های 1276 تا 1280ش به عنوان سال‌های شروع اصلاحات آموزشی برقرار بوده است؟ مدعای ما آن است که بر خلاف تمایز به ظاهر بدیهی میان مکاتب و مدارس، مدارس نوین اولیه از بسیاری از جهات با آنچه «مکاتب سنتی»خوانده می‌شود مشابهت دارند و تحلیل رفتن فرم‌های سنتی آموزش و پدیدار شدن فرم‌های نوین، دفعتاً و یک‌پارچه اتفاق نیفتاده است؛ بلکه نتیجۀ آزمون و خطاهای بسیار حول فرم‌های مختلف در فضاهای آموزشی در جای‌جای کشور بوده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Traditional and Modern Schools in the Establishment of the New Educational System in Iran: 1897-1901

نویسندگان [English]

  • narges moini 1
  • mohammadjavad abdoollahi 2
1 A graduate of Master's degree in cultural studies of the University of Science and Culture
2 Assistant Prof. of History, National library and Archives of Iran
چکیده [English]

In the middle of the 19th century, along with the widespread political, economic, and social changes, new and different forms of organization and organization around education gradually emerged in different parts of Iran. However, the what, why, and how of education are generally taken for granted in the historiographies surrounding this issue; It is as if there is only one correct way to define them, and the historical course of the emergence of what we call schools today has also been an inevitable movement from wrong methods of education to “modern,” “new,” and “correct” methods of education. Based on this assumption, it is as if new school education is completely different from the old one (Maktab), and our current schools, with a slight change, are the continuation of the same new education and training method and the legacy of Rushdieh school, resulting from the process of “translation” of Western models in local conditions. Despite this, contextual reading of the documents of this period does not indicate such a dividing line between traditional schools and modern schools. According to this issue, this article aimed at finding the relationship between modern schools and traditional schools during the years 1897 to 1901 as the years of the beginning of educational reforms. This article claims that contrary to the seemingly obvious distinction between old schools and modern schools, early modern schools are similar to “traditional schools” in many ways, and the decline of traditional forms of education and the emergence of new forms did not happen all at once; Rather, it has been the result of decades of trial and error in various forms in educational spaces all over the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border spaces
  • educational reforms
  • Maktabs
  • Modern schools
  • Mozaffari period
اپل، مایکل. (1395ش). آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟. ترجمۀ نازنین میرزابیگی. تهران: آگاه.
اسکینر، کوئنتین. (1393ش). بینش‌های علم سیاست. ترجمۀ فریبرز مجیدی. تهران: فرهنگ جاوید.
آخوندزاده، فتحعلی. (1357ق). مکتوبات و الفبای جدید. تبریز: چاپ چهر.
توکلی طرقی، محمد. (2016م). تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ. تورنتو: کتاب ایران‌نامه.
جناب، ضیاءالدین. (1395ش). ایام پرتلاطم: نگاهی به تحولات مشروطه و بنیاد آموزش نوین در اصفهان. تهران: شیرازه کتاب ما.
حاتمی، زهرا. (1395ش). تاریخ کودکی در ایران (از آغاز عصر ناصری تا پایان دوره رضا شاه). تهران: نشر علم.
حیدری، آرش. (1399ش). واژگونه‌خوانی استبداد ایرانی. تهران: مانیا هنر.
دولت‌آبادی، یحیی. (1362ش). تاریخ معاصر یا حیات یحیی دولت‌آبادی. تهران: فردوسی.
ربیعی، الهام و مهدی حسین‌زاده یزدی. (1401ش). «رویکرد رابطه‌گرا به علم مدرن در مکتب ماربورگ.» فلسفه علم. (1)12، ص305-327.
رشدیه، فخرالدین. (1370ش). زندگینامه پیر معارف رشدیه. تهران: چاپ پارس.
رهبریان، محمدرضا. (1395ش). مدرسه یا قفس: بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان‌نویسی معاصر. تهران: علمی و فرهنگی.
رینگر، مونیکا. (1381ش). کتاب آموزش، دین، و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار. ترجمۀ مهدی حقیقت‌خواه. تهران: ققنوس.
فوکو، میشل. (1378ش). مراقبت و تنبیه. ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
قاسمی‌پویا، اقبال. (1377ش). مدارس جدید در دورۀ قاجاریه: بانیان و پیشروان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
گلستان سعدی، (1368ش). به تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: خوارزمی. چاپ اول.
محبوبی اردکانی، حسین. (1370ش). تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. تهران: دانشگاه تهران. چاپ دوم.
محمدی، محمود. (1401ش). تولد مدرسه در ایران. تهران: جامعه‌شناسان.
معتمدی، ‌اسفندیار. (1383ش). مدرسه باقریه و نظام نامه آن. وقف میراث جاویدان, 45(11).
مناشری، دیوید. (1397ش). نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن. ترجمۀ عرفان مصلح و محمدحسین بادامچی. تهران: سینا.
نجم‌آبادی، افسانه. (1396ش). زنان سیبیلو و مردان بی­ریش: نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیتۀ ایرانی. ترجمۀ آتنا کامل و ایمان واقفی، جلد یکم. تهران: انتشارات تیسا.
والکردین، والری. (1386ش). «روان‌شناسی رشد و مطالعۀ کودکی.» در مری جین کیلی (ویراستار)، درآمدی بر مطالعات کودکی. ترجمۀ علیرضا کرمانی. تهران: نشر ثالث.
Apple, M. W. (Ed.). (2014). Knowledge, power, and education: The selected works of Michael W. Apple. Routledge.
Alexander, J. K. (2003). “The Concept of Efficiency: An Historical Analysis.” Philosophy of Technology and Engineering Sciences, pp. 1007-1030. Elsevier.
Zarrinnal, N. (2022). Theory from the South: Disciplinary education and the beginning of religious optionality in Iran (1889-1934). Columbia University.
مطبوعات
روزنامه ادب
روزنامۀ ادب، 27 شوال 1316، شمارۀ 11-14؛ 17 ذیحجه 1316، شمارۀ 15-16.
روزنامه تربیت
روزنامۀ تربیت، 19 ذیقعده 1314، شمارۀ 19؛ 11 ربیع الثانی 1315 قمری، شماره 40؛ 25 ربیع الثانی 1315، شماره 41؛ 9 جمادی الاولی 1315 قمری، شماره 42؛ 26 ذیحجه 1315 قمری،‌ شماره 107؛ 16ربیع الثانی 1316 قمری، شماره 127؛ 23 ربیع الثانی 1317 قمری، شماره 154؛ 28 جمادی الاول 1317 قمری، شماره 159؛ 25 رجب 1317 قمری، شماره 167؛ 19 ذیحجه 1317 قمری، شماره 182.
روزنامه کمال
روزنامۀ کمال، 11 شوال 1317، شمارۀ 4؛ 29 شوال 1317، شمارۀ 5؛ 1 ذیحجه 1317، شمارۀ 6؛ ذیقعده 1317، شمارۀ 7؛ 1 ربیع الاول 1318، شمارۀ 12؛ 1 صفر 1319، شمارۀ 3؛ 15 صفر 1319، شمارۀ 4 ؛ 15 ربیع‌الاول 1319، شمارۀ 6؛ 1 ربیع‌الثانی 1319، شمارۀ 7.
روزنامه مظفری:
روزنامۀ مظفری، 1 ذیحجه 1319، شمارۀ 3؛ 15 ذیحجه 1319، شمارۀ 4؛ 15 محرم سال 1320، شمارۀ 8؛ 1 جمادی الاول 1320، شمارۀ 15؛ 15 رمضان 1320، شمارۀ 23 ؛ 15 ذیقعده 1320، شمارۀ 29؛ 1 محرم 1321، شمارۀ 30.
روزنامه معارف:
روزنامۀ معارف، 1 شعبان 1316، شمارۀ 1؛ 15 صفر 1317، شمارۀ 14؛ 1 جمادی الاول 1317، شمارۀ 19؛15 جمادی الثانی 1317، شمارۀ 22؛ 10 شعبان 1317، شمارۀ 26؛ 20 شعبان 1317، شمارۀ 27؛20 رمضان 1317، شماره‎ی 30؛ 1 شوال 1317، شمارۀ 31.