تکوین و تطور شیوه های تفکر در نخستین سده های اسلامی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر جستاری است در معرفت شناسی اندیشه دوره اسلامی. این جستار درصدد بررسی محتوای میراث فکری دوره اسلامی نیست، بلکه ساختار عقلانیت پدیدآورنده این میراث را می کاود; و بدین نتیجه می رسد که این عقلانیت، عقلانیتی تمامأ عربی نیست، بلکه برخی از مؤلفه های سازندهء آن عربی
و برخی دیگر غیر عربی است. بعلاوه حتی در شکل گیری مؤلفه های عربی آن
نیز ویژگی های فرهنگ های غیرعربی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present article is a survey into the epistemine the content of the heritage of Islamic thought but to search the structure of the rationality that created it .this rationality is not merely Arabic but some of its constiuents are Arabic and some of them are non- Arabic moreover the formation of Arabic xonstiuents of that rationality were also affected by the characteristics of non-arabic cultures