نقدی بر استدلال رزنفلددر باب انتساب یک رسالة ریاضی به الغ‌بیگ (د. 853 ق)

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

روش بدیع غیاث‌الدین جمشید کاشانی (د. 832 ق) در محاسبة جیب یک درجه، از برجسته‌ترین آثار ریاضیات دورة اسلامی به شمار می‌آید. وی در اثری موسوم به رسالة الوتر و الجیب به تبیین این روش پرداخته، اما متأسفانه تا کنون نسخه‌ای از آن به دست نیامده است. همین مسأله توجه پژوهشگران تاریخ علم را به رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة تألیف قاضی‌زادة رومی (د. حدود 840 ق) ، دوست و همکار کاشانی جلب نموده است. قاضی‌زاده در این رساله به شرح و بررسی روش کاشانی می‌پردازد. این مقاله با ارائة اسناد و مدارک معتبر در پی اثبات صحت انتساب این رساله به قاضی‌زاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Al-K?sh?’s novel method for the determination of the sine of one degree is one of the most significant contributions to the Islamic mathematics. He explained this method in Ris?la al-Watar wa al-Djayb (treatise on the chord and the sine) which no manuscript of it have yet been found; and therefore the attention of the history of sciences researchers has been attracted to Ris?la fi Istikhr?dj Djayb Daradja W?h?ida (treatise on the determination of the sine of one degree). This treatise is written by K??d?iz?da al-R?m?, al-K?sh?’s friend and colleague, and provides a detailed commentary on al-K?sh?’s method.
Presenting valid documents and evidences, this article aims to prove K??d?iz?da’s authorship of the aforementioned treatise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • K?sh?
  • Ris?la fi Istikhr?dj Djayb Daradja W?h?ida
  • R?m?
  • Al
  • K??d?iz?da al
  • Ulugh Beg