تاریخ شناخت دستگاه گردش خون و بیماری‌های آن در دورة اسلامی

نویسنده

پزشک متخصص قلب و عروق، بیمارستان دی تهران

چکیده

از مرگ جالینوس تا آغاز قرن 16، جایگاه دانش پزشکی بسیار ارتقاء یافت و زبان‌های گوناگونی از جمله یونانی، لاتینی، عربی و فارسی زبان گفتگو و نوشتاری علم پزشکی شد. پزشکان تلمودی در عین پذیرش نبض شناسی جالینوسی، شریان و ورید را از یکدیگر تمیز می‌دادند و احتمالاً هیپرتروفی قلب و نارسائی آن را می‌شناختند.
رازی شرحی از نارسائی آئورت (نه بدین نام) می‌دهد و می‌توان حدس زد که وی پیش از ابن النفیس به گونه‌ای با گردش خون ریوی آشنا بوده است و از بیماری‌هایی با نشانه‌های انفارکتوس یاد می‌کند. مجوسی اهوازی نیز با مقولة اخیر آشنایی داشته است. در همان روزگار، ابن سینا از ادامة ضربان قلب پس از مرگ در حیوان یاد کرده و به شرح پریکاردیت پرداخته است. پس از نظرات همانندی از جرجانی، ابن النفیس آشکارا سخنان جالینوس درباره سوراخ‌های عبور خون از سپتوم را مردود دانسته و جریان خون کرونر و ریوی را به درستی شرح داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

During the 13 centuries from Galen’s death to the beginning of the 16th century, the world faced a drastic political change which resulted in changing the medical sciences status, therefore medical science papers were written in diverse languages such as Greek, Latin, Arabic and Persian.
The Talmudic physicians, while accepting the Galen’s sphygmology could differentiate artery and vein and perhaps recognize the heart hypertrophy and failure.
R?z? writing his monographs in Arabic, described a patient with aortic insufficiency (not under this name) and perhaps to be claimed that he, before Ibn Naf?s, somehow had been familiar with pulmonary circulation and diseases with signs of myocardial infarction and Madj?s? Ahw?z? was also familiar with this condition.
Ibn S?n? talking about the continuation of heart beat after animal’s death describes pericarditis. Gurg?n? had similar ideas, and then Ibn Naf?s clearly disputed Galen’s ideas about the holes in the heart septum and correctly described the coronary and pulmonary circulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heart
  • Heart disease
  • blood circulation
  • R?z?
  • Ahw?z?
  • Ibn S?n?
  • Ibn Naf?s.