آرا و آثار حنین بن اسحاق

نویسنده

عضو گروه فرهنگ و تمدن بنیاد دائرة المعارف اسلامی

چکیده

حنین بن اسحاق (194-260ق) یکی از پرکارترین دانشمندان دورة اسلامی است. او در طب، فلسفه، منطق، اخلاق، علوم طبیعی و کلام مسیحی آثار فراوانی تألیف و ترجمه کرده است. در این مقاله ضمن معرفی مهم‌ترین آثار او در طب و فلسفه و منطق، گزارشی مختصر از آرای وی در کلام مسیحی عرضه می‌شود. جدول شمارة 2 نیز تلخیصی سودمند از رسالة حنین دربارة آثار جالینوس است که حاوی فهرست نسبتاً کاملی از ترجمه‌های پزشکی حنین و یاران اوست. این مقاله در حقیقت بخش دوم جستاری است که در شمارة پیشین مجلّة تاریخ علم با عنوان «مدرسة ترجمة حنین بن اسحاق» به چاپ رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

H?unayn b. ’Ish??k? is one of the most hardworking scholars of Islamic period. He has many works and translations on medicine, philosophy, logic, ethics, natural sciences and Christian theology. This article is to introduce his most important works on medicine, philosophy and logic and also to present a brief report of his views about Christian theology. Table 2 is also a useful summary of H?unayn’s treatise on Galen’s works which contains a rather complete list of his circle’s medical translations.
This article is in fact the second part of a survey which its first part entitled “H?unayn b. ’Ish??k’s Translation School” is published in the last issue of this journal.