تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة لابی‌ریحان البیرونی (د.440 ق)

نویسنده

چکیده

این مقاله به معرفی بخشی از یک کتاب منتشر نشده از ابوریحان بیرونی به نام کتاب فی علم الاسطرلاب می‌پردازد. این بخش دربارة یافتن سمت قبله با استفاده از اسطرلاب است. همچنین از این رهگذار، ارتباط سنّت‌های مختلف نجومی با عنصر دینی و تأثیر متقابل دین اسلام و اخترشناسی بررسی شده است. نقشه‌های مربوط به یافتن سمت قبله و اضافاتی که دانشوران مسلمان به منظور کاربردهای دینی بر اسطرلاب انجام داده‌اند، به عنوان نشانه‌هایی از این ارتباط دوسویة بالنده ذکر گردیده و توضیحات هندسی و ریاضی لازم برای توضیح مطلب افزوده شده ‌‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article is to introduce one chapter of al-B?r?n?’s treatise on astrolabe entitled: Kit?b f? ?ilm-i al-Asturl?b (A book on astrolabe knowledge). This chapter is about finding k?ibla direction by Astrolabe. Also, it argues dependence of various astronomical traditions and interaction between astronomy and Islam. World-map centered Mecca and additional graphs on astrolabe are examples for showing this dependence. There are mathematical explanations although they are not goal of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • astrolabe
  • astronomical traditions
  • astronomy and religion
  • k?ibla direction
  • MAP