تداوم سنت نگارش آثار نورشناسی در رساله مناظر و مرایای قاسم‌علی قاینی

نویسنده

پژوهشکده تاریخ علم

چکیده

رساله مناظر و مرایای قاسم‌علی قاینی از آثار متأخر سنت نگارش آثار نورشناسی نزد مسلمانان است که در سده یازدهم هجری نوشته شده است. قاینی در این رساله ضمن عرضه تعریفی از علم مناظر و آوردن آرای برخی پیشینیان مانند اقلیدس و کِندی، به مسائل عمده آثار نورشناسی مانند بازتاب، شکست نور، ابزارهای سوزاننده، چگونگی تشکیل رنگین‌کمان و هاله، اتاق تاریک و میدان دید آینه‌های مسطح پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Continuance of the Tradition of Optical Writings in Qasim‘Ali Qayinis Manaz?ir wa Maraya

نویسنده [English]

  • Marjan Akbari
چکیده [English]

Qasim‘Ali Qayinis Manaz?ir wa Maraya, that has written in 11th century A.H./18th A.D., is one of the last works in Muslim’s tradition of Optical writings. In this work, Qayini? has defined the scope of ‘Ilm-i- manaz?ir and has referred some predecessor like Euclid and Kindi. Moreover he proceeds popular topics in optical works like reflection and refraction of light, burning tools, rainbow, the moon’s halo, the dark room, and the field of view in flat mirrors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manazeir wa Maraya
  • Optics
  • Qasim‘Ali Qayini