هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در شکل‌های مختلف موجود در طبیعت نسبت‌های معینی را می‌توان مشاهده کرد. این نسبت‌های هندسی تابع اصول انتزاعی و فراطبیعی با اعتقاد بر مقدس بودن موضوع خود و دارای یک زبان نمادین با ویژگی‌های روحانی دانسته شده‌اند، از این رو آنها را هندسه مقدس نامیده‌اند. تقدس هندسه قسمتی از یک دیدگاه کلی‌تر است که تمدن بشری در دوران باستان را دارای یک منشاء روحانی و عبادی می‌دانسته است. بنا بر این، تاریخ هندسه مقدس به قرن‌ها قبل باز می‌گردد. در جهان سنتی، هندسه از سایر علوم چهارگانه فیثاغورسی، یعنی حساب، موسیقی و نجوم، تفکیک‌ناپذیر بود. معماری که با هندسه پیوندی نزدیک دارد، خالق اماکن مقدس در طول هزاره‌ها بوده است و انسان سعی کرده است به وسیله آن نوعی تجلی آسمانی را برای خود فراهم آورد. معماری ایرانی همیشه بر زیبایی تأکید داشته است و ایرانیان سعی کرده‌اند در ابعاد ساختمان‌ها، تناسب‌هایی را به کار گیرند که بازتاب رابطه‌های کیهانی و نسبت زرین باشند. در این مقاله کوشش شده است تا این روابط در پدیده‌های طبیعی و بناها معرفی و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sacred Geometry in Nature and Persian Architecture

نویسنده [English]

  • Mehrdad Hejazi
چکیده [English]

Nature displays profound preference for certain specific ratios to design her life-forms. These are geometric relationships that are transcendent and originated from Sacred Geometry. The view that geometry had a ritual origin is a part of a wider view that civilization itself had a ritual origin, and therefore the history of utilization of Sacred Geometry by man goes back to many centuries ago. In the traditional world, geometry was inseparable from the other sciences of the Pythagorean Quadrivium, namely arithmetic (numbers), music and astronomy. Architecture itself has always had a sacred meaning to all traditional civilizations through millennia, by which means man has tried to provide for himself a manifestation of heavens. Persian architecture always emphasised on Beauty, and by means of Sacred Geometry Persians measured the proportions of heaven and reflected them in the dimensions of buildings on the earth. In this paper, we endeavor to analyze these relations in nature and buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • geometry
  • Golden ratio
  • nature
  • Persian Architecture