تقسیم وتر و دستان‌بندی ساز از دیدگاه عبدالقادر مراغی (شرح باب دوم کتاب جامع‌الالحان)

نویسنده

بنیاد دایره المعارف اسلامی

چکیده

باب دوم کتابهای جامع‌الالحان، مقاصد‌الالحان و نیز فصل دوم کتاب شرح ادوار، که هر سه از تألیفات ارزشمند عبدالقادر مراغی در موسیقی هستند، به تقسیم وتر و دستان بندی ساز اختصاص دارد. مراغی روش‌های مختلفی را برای تعیین نسبت میان نغمه‌ها بیان می‌‌کند که پایه اصلی آن، نظرات صفی‌الدین ارموی است و در این میان نکات تازه‌ای نیز اضافه کرده است. در این مقاله کوشش شده است که با تکیه بر تصحیح جدیدی از کتاب جامع‌الالحان و مقایسه با دیگر دست‌نویس‌های مراغی، این روش‌ها مطالعه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abd al-Qadir Maraghi s Statements Concerning Fretting the String Instruments

نویسنده [English]

  • Babak Khazrai
چکیده [English]

Second chapters of the books, Jami‘ al-alh?an, Maq?s?id al-alh?an and Sharh?-i adwar that are all important compilations dealing with music have written by ‘Abd al-Qadir Maraghi appropriates to fretting the string instruments. Maraghi has mentioned various methods, which are mainly based on S?af? al-Din Urmawi’s views, for determining the ratio between the notes, yet he has also contributed several novel points himself. In this paper, attempt has been made to express and analyze Maragh?’s ideas through his own treatises, mainly autographs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abd al-Qdir Maraghi
  • dimension
  • note
  • string