عوامل مؤثر در توجه پزشکان اندلسی به داروشناسی

نویسنده

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

چکیده

شکوفایی دانش پزشکی مسلمانان در اندلس ازنیمه سده سوم هجری و از روزگارمحمد بن عبدالرحمن اوسط آغاز شد. در این میان داروشناسی به عنوان دانشی وابسته، همگام با پزشکی سیر تکاملی خود را طی ‌کرده است؛ اما توجهات دانشمندان اندلسی به موضوع ادویه یا مفردات پزشکی موجب شد که پزشکان و دانشمندان اندلس توجهی فراوان به داروشناسی نشان دهند تا جایی که داروشناسی به رویکرد غالب پزشکی اندلس تبدیل شد. عواملی چند، هر چند نه با یک میزان اهمیت، به این رویکرد اندلسیان کمک کرده است. دراین مقاله برآنیم که به بررسی عوامل مؤثر در ایجاد این رویکرد غالب در پزشکی اندلس بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in Andalusian Physicians’ Attention to Pharmacology

نویسنده [English]

  • Shohreh Roghani
چکیده [English]

Development of Medicine science of Muslim who lived in Andalusia began from half of 3rd century A.H. /9th A.D., from the days of Muh?ammad ibn ‘Abd al-Rah?man awsat?. Pharmacology as dependent science has passed the evolutionary procedure along with medicine, but the Andalusia physicians’ attention to the subject of drugs (mofradat) of medicine caused them to pay more attention to pharmacology to the extent that it became the dominant medical approach. Some of the factors, though not with the same importance, have helped this Andalusian approach. In this article attempt to study of these effective factors in this approach of Andalusian medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andalusia
  • Dioscorides
  • Drug
  • Ibn Jazzar
  • pharmacology