از عطاری‌های سنتی تا داروسازی جدید در ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده

دانش پزشکی و داروسازی در ایران قدمتی طولانی دارد. از زمان‌های گذشته اجاز? طبابت و داروسازی تنها به کسانی داده می‌شده که در این باره درس می‌خوانده‌اند. برای مثال، در دور? ساسانیان،کسانی که در دانشگاه جندی شاپور در این رشته‌ها تحصیل می‌کردند اجاز? انجام این کارها را دریافت می‌کردند. در دور? شکوفایی تمدن اسلامی نیز این علوم رواج بیشتری یافتند و تحت ضابطه و نظارت دولت قرار داشتند. اما این پیشرفت ادامه نداشت و در دوره‌های متأخر در حکومت‌های اسلامی پزشکی و داروسازی جایگاه مناسبی نداشتند و چون گذشته تحصیل در این رشته‌ها ملاک احراز شایستگی قرار نمی‌گرفت. پژوهش حاضر بر آن است که ضمن بررسی عطاری سنتی و داروسازی نوین، علل رویکرد حکومت در نظارت بر کار داروفروشان را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From The Herbal Grocery to the New Pharmacy in Iran

نویسندگان [English]

  • Dr. Mohamad-Hosein Manzooroladjdad 1
  • Maryam Saghafi 2
چکیده [English]

The pharmaceutical knowledge and the medical science are very old in Iran. During Sassanid era, people who studied medicine or pharmacy at Gondi-Shapour University, had permission to treat sick people. After interruption in the progress of medicine and pharmacy, during the Islamic civilization, these sciences were spread and became under control of the government. This research has presented the transition from the herbal grocery to the new pharmacy and the causes of government to control the pharmacist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbal Grocery
  • Islamic civilization
  • Medicine
  • Pharmacy Book
  • Traditional Medicine