توصیف قطب‌الدین شیرازی در منابع تاریخی متقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کلمبیا

چکیده

قطب‌الدین شیرازی (634-710ق) که زندگی علمی خود را به عنوان یک پزشک جوان آغاز کرد، ناگزیر شد در جستجوی دانش سفرهای دورودرازی بکند. وی که مقامش در علم شناخته شده و از ستایش و حمایت شخصیت‌های بزرگ زمان خود برخوردار بود، حتی در دورانی که در روم منصب قضا داشت و یا از سوی حامیان ایلخانی خود به سفارت می‌رفت، به فعالیت‌های علمی خود ادامه می‌داد. این مقاله با بررسی برخی از کتاب‌های تاریخی کهن می‌کوشد تا زندگی و سفرهای این متفکر بزرگ را روشن‌تر کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quṭb al-Dīn Shīrāzī as Depicted in Early Historical Sources

نویسنده [English]

  • Kaveh Niazi
Ph. D., History of Science, Columbia University
چکیده [English]

Starting his intellectual life as a precociously young medical practitioner, Quṭb al-Dīn Shīrāzī (634-710 A.H.) was compelled to wander far and wide in his quest for knowledge. Recognized and admired as a savant, and enjoying the patronage of key political figures of his era, Shīrāzī's activities as a scholar continued even during his appointment as judge in Rūm, and while serving as ambassador on behalf of his Ilkhan patrons. This paper examines a number of early chronicles in order to shed more light on Shīrāzī's itinerant life as a well-known intellectual luminary of the period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quṭb al-Dīn Shīrāzī
  • al-Tuḥfa al-Saʿdīya
  • Ibn al-Fuwaṭī
  • al-Dhahabī
  • al-Sallāmī