آیا «یک ثانیه بر ثانیه» پاسخ مناسبی به پرسش از آهنگ گذر زمان است؟ پاسخی به برادفورد اسکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

استدلال خواهم کرد که بر خلاف موضع‌گیری اسکو به نفع پاسخ «یک ثانیه بر ثانیه»، این پاسخ در واقع پاسخ مناسبی به پرسش از آهنگ گذر زمان نیست. در بخش اول استدلال خواهم کرد که تعبیر ارائه شده توسط او، در واقع یک تعبیر متمایز از جهتی که مد نظر دارد نیست: یا دو تعبیری که ساخته است متمایز نیستند یا اگر دو تعبیر متمایز باشند، در هر دو یک ثانیه بر ثانیه عبارت است از یک ثانیه تقسیم بر یک ثانیه و لذا مقدمات استدلال علیه «یک ثانیه بر ثانیه» بودن آهنگ گذر زمان، که او قصد رد کردن آن را دارد، در هر دو تعبیر صادق‌اند و استدلال در هر دو تعبیر صحیح است. در بخش دوم استدلال خواهم کردم که یک بودن مقدار آهنگ گذر زمان منجر به استدلال جدیدی علیه مناسب بودن پاسخ «یک ثانیه بر ثانیه» می‌شود. بحث خواهم کرد که پاسخ «یک ثانیه بر ثانیه» در پرسش از آهنگ گذر زمان چیزی در مورد عالم خارج نمی‌گوید. حتی اگر زمان واقعاً نگذرد نیز می‌توان آهنگ گذر یک ثانیه بر ثانیه را به آن نسبت داد زیرا این بیان یک اینهمان‌گویی است. بنا بر این مدافع گذر زمان باید به دنبال پاسخ دیگری برای پرسش از آهنگ گذر زمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is “one second per second” a Plausible Answer to the Question of “how fast does time pass? ”: A Reply to Bradford Skow

نویسنده [English]

  • Mohammad Ebrahim Maghsoudi
Department of Philosophy of Science, Sharif university of technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Contrary to Skow’s point of view, I will argue that “one second per second” is not a plausible answer to the question of “how fast does time pass? ”. In the first part, I argue that the interpretation that Skow offered in order that one can show in which the second premise of “the rate of passage argument” is false, is not a different interpretation in such a way that he claimed. I will show that either two interpretations he mentioned are identical or even though they are different from each other, in each case “one second per second” is one second divided by one second. So all of the premises of the argument are true in each interpretation, and then the argument is sound. In the second part, I introduce a new argument against the “one second per second” reply. I argue that this reply has nothing to say about the real world in the sense that the rate of the passage of time would be one second per second even though time actually does not pass because this answer is a tautology. So believers in objective becoming, including Skow, should find another reply to the question concerning the rate of the passage of time

کلیدواژه‌ها [English]

  • one second per second
  • rate of passage
  • time
شهشهانی، سیاوش. (1388ش). حساب دیفرانسیل و انتگرال. جلد اول. تهران: انتشارات فاطمی.
Mazzola, Claudio. (2016). “One Second per Second Multiplied by One Second.” European Journal of Analytic Philosophy, 12 (1), pp. 63-75.
Olson, Eric T. (2009). “The Rate of Time’s Passage.” Analysis, 69 (1), pp. 3-9.
Phillips, Ian. (2009). “Rate Abuse: A Reply to Olson.” Analysis, 69 (3), pp. 503-505.
Prosser, Simon. (2013). “The Passage of Time.” in Dyke and Bardon (Eds.), A Companion to the Philosophy of Time. Wiley-Blackwell. pp. 315-327.
Skow, Bradford. (2011). “On the Meaning of the Question “How Fast Does Time Pass?” Philosophical Studies, 155, pp. 325-344.
Skow, Bradford. (2012). “One Second per Second.” Philosophy and Phenomenological Research, 85(2), pp. 377-389