مطالعات یوکیو اُهاشی در بارۀ نجوم هندی

نوع مقاله : نقطه نظر

نویسنده

استاد بازنشسته، دانشگاه سانگیو، کیوتو

چکیده

یوکیو اُهاشی (1955-2020م) از مورخان علم بود که در بارۀ نجوم هندی تحقیق می‌کرد. حوزۀ اصلی کار او به سه موضوع توسعۀ رصدهای نجومی در نجوم ودایی و پس از ودایی هند؛ ابزارهای نجومی در سدهانتای باستانی و تاریخچۀ اولیۀ اسطرلاب در هند اختصاص داشت. او در کارهای خود برخی از یافته‌های پینگری را در بارۀ نجوم هندیان نقد کرد و به‌دست آورد که بسیاری از دستاوردهای نجوم هندی برگرفته از یک سنت قدیمی‌تر مانند سنت بابلی یا مصری نیست و از میان محاسبات نجومی هندیان برآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obituary to Dr Yukio Ôhashi

نویسنده [English]

  • Michio Yano
Professor Emeritus of Kyoto Sangyo University
چکیده [English]

--

Neugebauer, O. (1956). “The Transmission of Planetary Theories in Ancient and Medieval Astronomy.” ScriptaMathematica. pp. 165–192. [Reprint in Neugebauer, Astronomy and History, Springer- Verlag, 1983, pp. 129–155.]
ـــــــــــــــ . (1962). The Astronomical Tables of Al-Khwārizmī. København.
Neugebauer, O. and Pingree, D. (1970). The Pañcasiddhāntikā ofVarāhamihira. København.
Van der Waerden, B. L. (1961). “Ausgleichspunkt, ”Methode der Perser” und indische Planetenrechnung.” Archive forHistory of Exact Sciences, Vol.1, No. 2, pp. 107–121.