نویسنده = یزدی، حمیدرضا گیاهی
تعداد مقالات: 1
1. توصیف مقدماتی نظریه‌های صبح کاذب در نجوم دورة اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385

حمیدرضا گیاهی یزدی