نویسنده = عرشی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. دو رسالۀ نو یافته از ابو حاتم اَسفزاری در حساب و گیاه‌شناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-36

محمدرضا عرشی