نویسنده = طاهری، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. نقش ریاضی‌دانان در معماری به روایت متون دورۀ اسلامی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-65

جعفر طاهری