نویسنده = ربیعی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. حساب نزد اهل نجوم: رساله‌ای در حساب شصت‌گانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 17-40

مریم ربیعی