نویسنده = ندیمی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-91

جعفر طاهری؛ هادی ندیمی