نویسنده = کریمی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-113

محمد جواد ناطق؛ مصطفی کریمی