نویسنده = ذاکر جعفری، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ساز عود و انواع مختلف آن در تاریخ موسیقی ایرانِ پس از اسلام

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 191-206

نرگس ذاکر جعفری