نویسنده = فرخنده زاده، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. روش‌های تمثیلی و اندیشه‌های کهانت در فردوس الحکمۀ ابن ربن طبری

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-63

محبوبه فرخنده زاده