نویسنده = بهشتی نژاد، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی در شکل‌گیری تزیینات هندسی آثار دورۀ سلجوقی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-148

مهدی بهشتی نژاد؛ صمد سامانیان؛ امیر مازیار