نویسنده = �������������������������� ������ �������� ��������
از عطاری‌های سنتی تا داروسازی جدید در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-38

سید محمد حسین منظورالاجداد؛ مریم ثقفی