نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. جهان‌شناسی در عجایب‌نگاری‌ها

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-35

10.22059/jihs.2019.285949.371497

محمدجعفر اشکواری؛ سید جمال موسوی؛ مسعود صادقی