نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. روند اصلاح تقویم هجری شمسی در 1304ش

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 235-261

10.22059/jihs.2020.297246.371541

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ مریم مدنی جاوید