کلیدواژه‌ها = منلائوس
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر روش احمد بن فضل بخاری برای ساخت اجسام هم‌حجم در کانی‌شناسی بیرونی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 175-187

ابوذر فرض پور ماچیانی