کلیدواژه‌ها = تنجیم
تعداد مقالات: 1
1. علمای امامیه و نجوم جدید در ایران عصر قاجار

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-93

امیرمحمد گمینی